[zpět]

6.3.2017. Husice nilské zavítaly do Plzně

Nad hlavou mi přeletěli dva velcí, tmaví ptáci. Opsali dlouhý oblouk a zatočili zpátky k řece, směrem k místu, kde jsem stál. Na hladinu řeky dosedli snad dvacet metrů ode mne, možná i blíže. Takhle zblízka poznávám, že jsou to husy, ale pestře zbarvené, mně neznámého druhu. Po přistání ode mne pomalu odplouvaly a za říční zátočinou vylezly na protější břeh, na přilehlé, ráno ještě bílou jinovatkou pokryté řepkové pole, kde se začaly klidně pást. Nerušil je ani traktor, přejíždějící nedaleko od nich a rozmetající na pole průmyslová hnojiva. Odlétly teprve když se k nim traktor přiblížil na vzdálenost několika málo metrů. Po návratu domů se radím s atlasem ptáků a zjišťuji, že to byly husice nilské, druh v naší přírodě nepůvodní, invazní.

Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) je domovem v Africe, kde žije téměř v celé oblasti na jih od Sahary. Podél Nilu proniká také severněji a to až do Egypta a odtud je odvozeno jak jejich české, tak latinské a také anglické jméno (Egyptian Goose = husa egyptská). Je to středně velká husa s rozpětím křídel až 1,4 m a hmotností 2 až 3 kg. Obě pohlaví jsou stejně zbarvena, samec je větší než samice, v době toku se samcům tvoří u kořene zobáku hrbol.

Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus

V naší republice byla husice nilská poprvé pozorována v roce 1995. První hnízdění bylo doloženo v r. 2008 na Tachovsku a v letech 2008 až 2012 u nás zahnízdila nejméně ve dvanácti případech. Husice nilské se k nám nešíří, jak bychom se mylně mohli domnívat, z teplejších jižních končin v důsledku globálního oteplování klimatu, nýbrž ze Západní Evropy, kam byly zavlečeny lidmi. V polovině šedesátých let minulého století jich několik uniklo v Nizozemí do volné přírody a jejich populace se tam utěšeně rozrůstala. Husice se začaly šířit nejdříve do blízkého, a později i do vzdálenějšího okolí, a přes Německo tak pronikly až k nám. Podle záznamů v databázi České společnosti ornitologické www.birds.cz byly husice nilské na území okresu Plzeň-město pozorovány dosud celkem čtyřikrát. Její výskyt u nás má však stoupající tendenci, a tak lze očekávat, že se s nimi budeme v naší přírodě setkávat stále častěji.

Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus Husice nilská Alopochen aegyptiacus

[nahoru]

[zpět]