Trochu jiná Čína

Část 8 - Na sochy se (už) neplive

Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

[zpět]

 • Část 1 - Úvod
 • Část 2 - Pagoda na Voňavé hoře
 • Část 3 - Pyžamová promenáda
 • Část 4 - Na nudle k muslimům
 • Část 5 - Psaní vodou na chodník
 • Část 6 - Pahorek, který přiletěl
 • Část 7 - Rozhledna ve tvaru pagody
 • Část 8 - Na sochy se (už) neplive
 • Část 9 - Střílny pro šikmo stojící střelce
 • Část 10 - V Číně se jezdí převážně vpravo
 • Část 11 - Rukavice na elektrický pohon
 • Část 12 - Jako houby po dešti
 • Na sochy se (už) neplive

  Jednou z velkých atrakcí ve městě Hangzhou (Chang-čou) je hrobka generála Yue Feie (Jü Feje) na severním břehu jezera Xihu (Západní jezero). Generál Yue Fei je historickou postavou. Žil v první polovině dvanáctého století a je čínským národním hrdinou, podobně jako u nás například svatý Václav, nebo Jan Žižka.

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  Pro lepší pochopení jeho významu pro Číňany si nejdříve udělejme malý výlet do historie. Po dlouhá staletí byl sever Číny ohrožován nájezdy divokých kočovných kmenů ze severu, z oblasti dnešního Mandžuska a Mongolska. Na ochranu před těmito nájezdy byla na severních hranicích Číny zbudována soustava obranných zdí, později za vlády dynastie Ming spojených do jedné obranné linie, dnes známé jako Velká (správněji Dlouhá) čínská zeď. Ani tyto zdi však Čínu neochránily. Počátkem dvanáctého století byl džurčenská dynastie Jin (Ťin) na území dnešního Mandžuska již natolik mocná, že dobyla v roce 1126 celý sever Číny, včetně jejího tehdejšího hlavního města Kaifeng (Kchaj-feng), zajala císaře a uvěznila ho na svém území. Ukončila tak zhruba dvousetleté panování čínské dynastie, později nazvané Severní Song (Sung). Části císařského dvora se podařilo uprchnout z Kaifengu a jeden z princů, který přijal jméno Gaozong (Kao-cung), založil ve městě Hangzhou novou dynastii, tzv. Jižní Song (Sung).

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  Yue Fei byl podle legendy synem chudého farmáře. Vstoupil do armády ještě za časů dynastie Severní Song a zažil tak její porážku i pád hlavního města Kaifengu. Společně se zbytkem poražené armády odešel na jih a sloužil novému císaři Gaozongovi. V armádě svými vlastnostmi a schopnostmi vynikal a během několika let se tak propracoval do vrchního velení armády. Byl to vynikající stratég a dosáhl řady vítězství, která přispěla k zastavení postupu džurčenské armády dále na jih. Po svém jmenování generálem velel celé armádě, jeho vojenské úspěchy pokračovaly, pomalu začal zatlačovat nepřítele dál na sever a připravoval si tak půdu pro zpětné dobytí hlavního města Kaifengu. Vojáci i prostí lidé ho obdivovali a Yue Fei se stal národním hrdinou, žijící legendou.

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  Jenže žádný strom neroste až do nebe. Jeho úspěchy a sláva začaly vzbuzovat obavy a strach v nejvyšších patrech státu Jižní Song. Ohrožen se cítil císařův první ministr Qin Hui (dnes bychom řekli předseda vlády), protože ten si nepřál válku a vyjednával s Džurčeny o míru. Ohrožen se mohl cítit i samotný císař Gaozong. Z historie jsou přece známy případy, kdy oblíbený vůdce svrhnul vládnoucí císařskou dynastii a sám se stal zakladatelem dynastie nové. A i kdyby k tomu nedošlo, hrozilo při případné porážce Džurčenů, že se vrátí jeho otec ze zajetí a bude chtít získat zpět moc i vládu. V roce 1142 proto císař povolal generála Yue Feie zpět do hlavního města Hangzhou, kde byl hned po příjezdu uvězněn, obviněn ze zrady a krátce nato zavražděn. Bylo mu pouhých 39 let. Společně s ním byl zavražděn i generálův 23letý syn Yue Yun (Jüe Jün).

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  O roli císaře v komplotu proti generálovi legendy nemluví. Za hlavní viníky jsou označováni ministerský předseda Qin Hui a jeho žena Wang, správce vězení, ve kterém byl generál zavražděn, a generál Zhang Jun, jeho největší rival ve vedení armády. Přesto je těžké si představit, že by někdo mohl beztrestně zavraždit generála minimálně bez císařova vědomí.

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  Roky plynuly a ani po smrti neupadl generál Yue Fei v zapomnění. Císař Jižních Songů Xiaozong (Siao-cung), následník císaře Gaozonga, zbavil generála obvinění ze zrady a vrátil mu tím čest a v roce 1163 ho nechal pohřbít na dnešním místě, na břehu jezera Xihu. Postupně zde byl vybudován celý chrám, který byl během následujících staletí několikrát poničen a znovu opravován. Současná podoba chrámu pochází z r. 1715, z časů poslední císařské dynastie Qing (Čching), shodou okolností také mandžuské. Poslední větší rekonstrukce proběhla v roce 1977.

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  V areálu chrámu se nachází několik typicky čínských chrámových hal, zahrada s jezírkem a místo s mohylami geneála Yue Feie a jeho syna. V jedné z hal je umístěna socha generála Yue Feie, oblečená do hedvábného šatu. Jak dalece je tato socha historicky přesná, je otázkou. Spíše si myslím, že zobrazuje generála ve stylu doby vzniku sochy, tzn. počátku 18. století. Hrob generála má tvar prosté půlkulovité mohyly, porostlé trávou. Hned vedle generálovy mohyly je druhá, o něco menší mohyla jeho syna. Přístup k nim je lemován dvěma řadami kamenných soch zvířat a lidí, vytvořených v patnáctém století za vlády dynastie Ming. Pravděpodobně ve stejné době byly ke zdi naproti hrobu umístěny bronzové sochy čtyř zrádců, výše zmíněných ministerského předsedy, jeho ženy, velitele vězení a žárlivého generála. Všechny postavy jsou zobrazeny v kleče, s hlavami skloněnými hanbou a na znamení potupy svlečené do půli těla. Na sochách si lidé, navštěvující generálův hrob, vylévali svůj vztek a aby dokázali, jak pohrdají zrádci, nadávali jim, močili a plivali na ně. Bronzové sochy takové zacházení dlouho nevydržely a brzy byly zničeny. Musely být nahrazeny sochami novými, tentokrát odolnějšími, litinovými, ale ani ty nepřežily až do dnešních dnů. Jejich zbytky našli archeologové při vykopávkách a tak sochy, které tu vidíme dnes, jsou už další kopií soch původních. Ostatně vylévání si zlosti na sochách a jejich ničení není jen výsadou Číny, je to jev celosvětový. Vždyť sochy se neumí bránit.

  Čína Yue Fei tomb Hangzhou China

  Dnes jsou sochy zrádců umístěny za nízkým železným plotem, který brání k přímému přístupu k nim. Přestože jsou, abych tak řekl "v doplivné vzdálenosti", prý se tu na ně už neplive. To mohu potvrdit sám, alespoň za krátkou dobu, kterou jsem zde pobyl, se nikdo o nic podobného nepokusil. Může to být i důsledkem dlouholeté masové výchovné kampaně, že plivati na veřejnosti je neslušné.

  [zpět]    [ << ]   [ < ] 3 4 5 6 7   8   9 10 11 12   [ > ]  [ >> ]