Trochu jiná Čína

Část 10 - V Číně se jezdí převážně vpravo

Čína Šanghaj Shanghai China

[zpět]

 • Část 1 - Úvod
 • Část 2 - Pagoda na Voňavé hoře
 • Část 3 - Pyžamová promenáda
 • Část 4 - Na nudle k muslimům
 • Část 5 - Psaní vodou na chodník
 • Část 6 - Pahorek, který přiletěl
 • Část 7 - Rozhledna ve tvaru pagody
 • Část 8 - Na sochy se (už) neplive
 • Část 9 - Střílny pro šikmo stojící střelce
 • Část 10 - V Číně se jezdí převážně vpravo
 • Část 11 - Rukavice na elektrický pohon
 • Část 12 - Jako houby po dešti
 • V Číně se jezdí převážně vpravo

  V Číně se skutečně jezdí převážně vpravo, a vůbec nemám na mysli Hongkong, kde se jako důsledek předchozí stoleté britské vlády stále ještě jezdí vlevo. Mluvím o Číně, tedy o Čínské lidové republice, kde se skutečně jezdí vpravo. Tedy pokud není jízda vlevo pro řidiče výhodnější. A tak jsem byl svědkem na příměstské rychlostní víceproudé komunikaci nedaleko Guangzhou, která vzhledem připomínala naši dálnici, jak řidič osobního vozu zapnul varovná světla a jel několik set metrů v rychlém pruhu v protisměru, aby nemusel při dodržování předpisů absolvovat několikakilometrovou zajížďku. O kousek dál, v jednom satelitním městečku pro zbohatlíky na okraji Guangzhou, jsem viděl kuriózní nehodu na kruhovém objezdu, kde se sbíhalo několik ulic a kde byl provoz zcela nepatrný. Řidič osobního auta nechtěl objíždět celý kruhový objezd, aby pokračoval v jízdě do první ulice vlevo a tak si zkrátil cestu v protisměru. Bohužel na objezdu, kterým projelo jedno vozidlo za pět minut, se v dané chvíli nacházel další osobní automobil, jedoucí podle předpisů a tak si obě auta důkladně pomačkala plechy. Prostě, v Číně se ne vždy dodržují dopravní předpisy, ale ruku na srdce, není to u nás podobné?

  Čína Changshu China

  Při prvním pohledu na provoz v ulicích čínských měst se může zdát, že je velmi chaotický a že tu neplatí žádná pravidla. Přesto při důkladnějším pozorování poznáte, že zde určitá pravidla platí a je důležité se jimi i jako turisté (= chodci) řídit. Řízení motorových vozidel je cizincům zapovězeno, neboť řidičský průkaz cizího státu či mezinárodní řidičský průkaz zde neplatí. Auta mohou řídit pouze osoby s dlouhodobým, nebo trvalým pobytem, kteří své znalosti prokáží při příslušné zkoušce. Zkouška probíhá v čínštině. Samozřejmě, za peníze lze pořídit vše, i v Číně. Pro běžného turistu je to však bezpředmětné. Ještě před několika lety byly ulice v čínských městech doménou cyklistů. S rostoucí ekonomikou vzniká zámožná vrstva, která nakupuje auta ve velkém a tak jsou dnes ulice většiny velkých měst automobily doslova ucpány. A ti méně majetní se také vzmáhají a kola jsou stále více nahrazována elektrokoly a elektroskútry, které se odvážně a někdy i hazardně proplétají jak mezi automobily, tak i mezi chodci, zejména na přechodech. Občas mi z toho až zatrnulo, nehoda se zdála neodvratitelnou, vždy to ale naštěstí dobře dopadlo.

  Čína Changshu China

  Po delším pobytu v Číně si myslím, že mohu základní pravidla pohybu po pozemních komunikacích shrnout do následujícího desatera. Respektování tohoto desatera, přestože je psáno s určitou nadsázkou, může významně přispět k vaší vyšší bezpečnosti v pouličním provozu:

  1. 1. V Číně se jezdí převážně vpravo. Vyžaduje-li to dopravní situace, nebo je-li to výhodnější, je využívána i jízda vlevo.
  2. 2. Na komunikacích s více jízdními pruhy v jednom směru je pravý pruh zpravidla vyhrazen pro pomalé automobily, zejména nákladní, a další pruhy pro vozidla rychlejší. Protože v Číně neexistují (alespoň podle mínění jejich řidičů) vozidla pomalá, je pravý pruh většinou prázdný a využívá se pro předjíždění.
  3. 3. Na komunikacích platí právo silnějšího. Nesnažte se proto přesvědčit řidiče autobusu, že máte přednost, přecházíte-li na přechodu pro chodce na zelený signál.
  4. 4. Pro jízdu ve městech jsou využívány především ulice. Chodníky jsou používány především chodci a cyklisty, méně častěji motocyklisty a potkat na chodníku jedoucí auto je už spíše výjimečná situace, pokud se zrovna nesnaží zaparkovat.
  5. 5. Červená na semaforu znamená většinou stop pro vozidla jedoucí přes křižovatku přímo. Pozor ale na slůvko většinou! Obzvláště v některých oblastech, není-li provoz příliš hustý, mají barvy na semaforech pouze informativní, či doporučující charakter.
  6. 6. Svítí-li na semaforu červená, mohou do křižovatky vjíždět vozidla odbočující doprava do volného směru, při tom platí pravidlo silnějšího (viz. Odst. 3). Chodci, přecházející na zelenou musí toto mít na paměti a dbát zvýšené opatrnosti!
  7. 7. Při rozsvícení zeleného signálu na křižovatce vyjíždí jako první vozidla odbočující doleva, protijedoucí vozidla s tím většinou počítají a chvilku počkají. Chodci, přecházející na zelenou musí toto mít na paměti a dbát zvýšené opatrnosti!
  8. 8. Přecházíte-li na křižovatce na zelenou, dbejte zvýšené opatrnosti! Před vstupem na přechod dejte přednost všem vehiklům jedoucím zleva, tzn. odbočujícím na červenou doprava (viz. bod 6). Překonáte-li tuto překážku, mějte se na pozoru před vozidly, která jedou na zelenou a odbočují doleva či doprava, tzn. z obou volných směrů (viz. bod 7).
  9. 9. Při přecházení křižovatky na zelenou po přechodu pro chodce jděte plynule, bez náhlých změn rychlosti chůze, či dokonce náhlého zastavení. Vozidla všech druhů, včetně cyklistů a motocyklistů, která vám kříží cestu, se vám snaží vyhnout, ne vás srazit. Při náhlé změně vašeho pohybu se však může stát, že na tuto změnu nestačí zareagovat.
  10. 10. I za tmy je nutné šetřit elektrickou energií. Proto není nic výjimečného, potkat za tmy vozidla jedoucí bez osvětlení. Zvláště nebezpečné je to u elektrických skútrů, jedoucích po chodníků. Nejsou vidět a slyšet jsou pouze při brždění, kdy brzdy vydávají pískavé zvuky. Mějte ovšem na paměti, že brzdy sice zvuky vydávají, ale to ještě neznamená, že vykazují i brzdné účinky.

  Pro lepší ilustraci předchozích řádků krátký záběr z jedné křižovatky v Guangzhou (Kanton) - zrychleno!:

  Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

  Získat aplikaci Adobe Flash Player

  Jednou ze zvláštností křižovatek některých velkých měst jsou jacísi pomocníci, kteří se snaží organizovat dopravu na křižovatkách, vybavených semafory. Nejsou to policisté, ale jsou oblečeni do khaki uniforem se žlutou kšiltovkou a vybaveni píšťalkou, na kterou vehementně a velice hlasitě pískají. Zejména v Šanghaji se vyskytovali v hojném počtu. Ptal jsem se čínských spolupracovníků, co je to za lidi, když to nejsou policisté. Také ne všichni to věděli a ti co věděli, nebo předstírali že vědí, my vysvětlili, že se jedná o nezaměstnané, kterým město takto dává práci. Asi obdoba našich veřejně prospěšných prací. Nevím, já bych spíš tipoval na obdobu našich pomocníků Veřejné bezpečnosti z období socialismu, zejména podle zápalu, s jakým svou činnost vykonávají. Musím však brát, jak jsem nakoupil, zůstaňme proto u nezaměstnaných. Co my unikalo byl smysl jejich činnosti. Pro dopravu na semafory řízených křižovatkách nebyli dle mého žádným přínosem, ale na druhé straně ji ani nijak viditelně neškodili. A tak si alespoň s chutí zapískali.

  Čína Changshu China

  [zpět]    [ << ]    [ < ] 3 4 5 6 7 8 9   10   11 12   [ > ]  [ >> ]