Bobři v Plzni

 • [zpět]
 • Část 1 - Po bobřích stopách
 • Část 2 - Na číhané
 • Část 3 - U bobří nory
 • Část 4 - Bobří rodina
 • Část 5 - V údolí "Bobří řeky"
 • Část 6 - Setkání s vydrou
 • Část 7 - Klid před bouří
 • Část 8 - Lidský faktor
 • Část 9 - Bez happy endu
 • Část 7 - Klid před bouří

  Po červencové večerní hostině čtyř malých bobříků, popsané ve čtvrté části tohoto povídání, jsem měl v pozorování bobrů delší, téměř tříměsíční pauzu. K řece jsem se opět vydal až koncem října a to ve dne. Na říčních březích byly dobře patrné čerstvé stopy bobří činnosti, neklamná známka toho, že bobři v řece stále ještě žijí. Asi jeden kilometr proti proudu od bobří nory bylo několik osik ohryzáno bobřími zuby do tvaru přesýpacích hodin a jedna velká osika již ležela poražená na břehu. Bobři si zřejmě dělali zásoby na zimu. Při nejbližší příležitosti jsem se vypravil večer k řece znovu a hned při příchodu jsem u protějšího břehu zahlédl mladého bobra, sedícího na kmeni osiky, částečně potopeném ve vodě.

  Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber

  Mladý bobr byl už podstatně větší, než při našem posledním setkání koncem července. Bylo vidět, že bobři se zdárně vyvíjí a že nemají nouzi o potravu, o čemž vypovídal i počet stromů, poškozených ohryzem. Bobr se mou přítomností nenechal vyrušovat, neodradilo ho ani používání blesku při fotografování. Pouze občas se podíval mým směrem, aby se ujistil, že mu nehrozí nějaké aktuální nebezpečí. Asi po dvaceti minutách připlaval druhý mladý bobr, který vylezl na břeh a začal ohryzávat kůru z jiného poraženého stromu, na dohled od bobra původního. Prvního bobra to po chvilce přestalo bavit a tak odplul po proudu, zatímco druhý bobr vydržel na protějším břehu asi dalších pět minut, načež i on následoval svého sourozence.

  Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber

  Následujících několik týdnů pro mne představovalo pravé fotografické žně. Při každé návštěvě řeky jsem zde zastihl minimálně jednoho mladého bobra. Nemusel jsem se nikterak krýt, ani to nemělo smysl, protože jsem bobry fotografoval za tmy s použitím silného světla a blesku. Mladí bobři si takovéto vyrušování nechali určitou dobu líbit a když je to přestalo bavit, prostě odplavali. I tady se projevilo, že bobři se ve svém rajónu pohybují individuálně. Většinou jsem tak mohl pozorovat pouze jednoho z bobrů, někdy připlul druhý a zcela výjimečně se zde objevili tři mladí bobři najednou.

  Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber

  U mladých bobrů jsem bohužel nenašel tak výrazné rozlišovací znaky, které by mi umožnily jednoho od druhého rozeznat. Pouze jeden z nich měl, podobně jako jeho bobří matka, zhojenou jizvu na ocase. Na rozdíl od samice byla tato jizva na levé straně ocasu a blíže k jeho špičce, to jsem však viděl pouze tehdy, když bobr byl na břehu a jeho ocas byl příhodně natočen. A tak nevím, zda se přede mnou střídavě objevovali všichni čtyři mladí bobři, nebo pouze bobři tři, což by znamenalo, že čtvrtý z nich během uplynulých tří měsíců zahynul.

  Bobr evropský Castor fiber

  Vypozoroval jsem u nich tři různé vzory chování. Napovídalo by to spíše tomu, že mladí bobři již byli pouze tři a každý z nich se choval trošku jinak, s jistotou to však tvrdit nemohu. Různé chování se také mohlo projevovat u každého z nich podle jejich momentální nálady. První vzor chování jsem už popsal výše: bobr se mou přítomností nenechal příliš vyrušovat a pokračoval v konzumaci potravy. Ve druhém případě bobr po kratší době „vyrušování“ raději odplul a konečně zatřetí: malý bobr zvědavě připlul až na několik metrů ke mně, chvíli si mne pozorně prohlížel, potom se potopil a odplul.

  Bobr evropský Castor fiber

  Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber

  Dosud jsem se zde nezmínil o rodičích mladých bobrů. Ty jsem nevídal tak často jako mladé, přesto se občas u mého stanoviště objevili. Častěji jsem zahlédl samici, protože samec byl opatrnější a příliš se do mě blízkosti neodvažoval. Většinou jsem ho viděl pouze v povzdálí plavat v řece a jakmile jsem na něj posvítil, dal se na ústup. Oba bobří rodiče byli v této podzimní době ještě znatelně větší než bobři mladí a proto mi, až na výjimky, nečinilo potíže je od mladých bobrů rozeznat. Pouze někdy, když plavali ve vodě, jsem byl na pochybách, zda v řece plave mladý, nebo starý bobr.

  Bobr evropský Castor fiber

  Samec se samicí měli plno práce se zajištěním zásob potravy na zimu. Káceli stromy (bez výjimky pouze topoly osiky) a větve z nich ukrývali ve svých zásobárnách někde na říčním dně. Bohužel jsem za celý rok pozorování bobrů nikdy nebyl přímým svědkem pokácení stromu, vždy jsem přišel až k dokonanému dílu. Počátkem prosince porazili osiku přímo naproti mému oblíbenému stanovišti. Osika spadla do přilehlého pole a aby se k ní bobři dostali, museli se vydrápat do příkrého, několik metrů vysokého břehu. Záhy tak byla na břehu vyšlapána široká cestička, kudy bobři tahali ukousnuté větve do řeky. Jednou večer jsem je pozoroval při práci. Připlula samice, vyškrábala se nahoru, kde mi zmizela z dohledu, protože protější břeh byl o několik metrů výše než já a na pole jsem tak neviděl. Po několika minutách se samice vracela stejnou cestou zpět a s větví v zubech se sunula do vody. Odplavala po proudu směrem k noře, ale až k ní určitě doplavat nemohla, protože nejpozději za deset minut si připlula pro další větev. Během hodiny tak vykonala několik cest. Samce jsem sice zahlédl několikrát v dálce křižovat řeku, pro větve se však odvážil pouze jednou. Vylezl stejnou cestou jako samice, ale na jeho návrat jsem čekal marně. Po určitém čase jsem zaslechl hlasité šplouchnutí kus po proudu řeky. Samec se zřejmě vydal zpátky pěšky po břehu, kde byl mým zrakům skryt.

  Bobr evropský Castor fiber Bobr evropský Castor fiber

  Mladí bobři se hromadění zásob neúčastnili, pracovní povinnost se jich netýkala. Zatímco rodiče pracovali, oni se pilně krmili kůrou a lýčím z poražených stromů, aby se dostatečně vykrmili před příchodem zimy.

  [zpět] [ < ] 1 2 3 4 5 6   7   8 9    [ > ]