Bobři v Plzni

 • [zpět]
 • Část 1 - Po bobřích stopách
 • Část 2 - Na číhané
 • Část 3 - U bobří nory
 • Část 4 - Bobří rodina
 • Část 5 - V údolí "Bobří řeky"
 • Část 6 - Setkání s vydrou
 • Část 7 - Klid před bouří
 • Část 8 - Lidský faktor
 • Část 9 - Bez happy endu
 • Část 4 - Bobří rodina

  Fotografií bobří samice s nalitými struky jsem měl potvrzeno, že tu žije bobří pár, pečující o právě narozená mláďata. Bobři si na mé občasné návštěvy postupně přivykli, přestože z jejich chování bylo zřejmé, že o mé přítomnosti vědí. Poznali asi, že jim ode mne nehrozí žádné nebezpečí. Možná k tomu přispělo i to, že jsem jim vždy přinesl několik jablek.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  V půlce května bobři pokáceli vzrostlý topol osiku, který padl do řeky kolmo na vodní tok a zasahoval možná tak do tří čtvrtin toku. Kmen osiky, ponořený částečně do vody, i větve v koruně stromu, nyní pod nebo těsně nad hladinou, byly po několik dní zdrojem bobří potravy. Protože zde bobři hodovali ještě před západem slunce a nechali mne přijít až na vzdálenost zhruba deseti metrů, vznikly zde jejich nejhezčí (alespoň z mého pohledu) fotografie. Naučil jsem se také rozeznávat samce od samice. Samec byl větší, tmavší a jeho srst vypadala hrubší, kdežto srst samice byla světlejší, hebčí a s šedým nádechem. Hlavním rozlišovacím prvkem pro mne ale byly hmatové chlupy ve vousech a v obočí. Zejména v obočí byly samcovy hmatové chlupy delší a výraznější, téměř bílé, naopak samice měla hmatové chlupy podstatně tmavší a v obočí méně výrazné.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Bohužel koncem května začalo pršet. Silné deště nepolevovaly po řadu dní a velkou část Čech zasáhly povodně. Měl jsem strach, aby zvýšená hladina řeky nezatopila noru s mláďaty, která by se tak mohla utopit. Naštěstí voda v řece sice stoupla, ale nevylila se z břehů. Po čtrnácti dnech, když přestalo pršet, jsem se vydal bobry zkontrolovat. Hladina řeky byla stále ještě vysoko nad normálním stavem a silný proud tvořil víry a vlny na hladině. Poražená osika z koryta řeky zmizela, ale na břehu byl nově přehryzán kmen další osiky, která však nepadla a zůstala viset zaklíněna v korunách okolních stromů. Vlny, vytvářené silným vodním proudem, znesnadňovaly pozorování pohybů bobrů a protože vysoký stav vody trval i následující zhruba dva týdny, pouze ojediněle jsem zahlédl bobřího samce.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Když se hladina vody v řece vrátila koncem června k normálu a proud se utišil, dočkal jsem se překvapení. Celý večer jsem bobry marně vyhlížel a proto jsem se postavil zcela nekrytý na samý břeh řeky do míst, odkud jsem měl dobrý výhled na obě strany. Již se hodně setmělo a já chtěl čekání vzdát, když jsem zahlédl připlouvat bobra po proudu řeky. Počkal jsem, až se bobr přiblíží „na dostřel“ a s pomocí blesku jsem pořídil několik fotografií. K mému údivu si to bobr zamířil přímo ke mně, asi šest metrů ode mne se zastavil a pozorně si mne prohlížel. Zblízka jsem poznal, že je to samice. Pomalu proplula kolem mne, poté se obrátila a zamířila těsně podél břehu zpátky. Prosmekla se mi přímo pod nohama, provedla další obrat o sto osmdesát stupňů a bez váhání vyrazila do míst, kam jsem položil jablka. Po chvilce jsem se vydal za ní a přiblížil jsem se k ní až na necelých osm metrů. Blíže jsem se neodvážil, nechtěl jsem ji vyplašit. Hustá vegetace ji ale téměř celou zakrývala a tak automatické ostření většinou ostřilo na okolní trávu a ne na bobra, a pro manuální ostření už byla přílišná tma. Fotografie jsou proto prakticky nepoužitelné.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Jednu důležitou informaci mi však toto setkání přineslo. Na několika snímcích je zřetelně vidět zhojené poranění na ocasu samice, jakési vykrojení, kterého jsem si všiml už na některých snímcích, pořízených v zimě. Potvrdilo se tak, že na tomto úseku řeky žije pouze jeden bobří pár (nyní rodina). Při podrobnějším zkoumání starších snímků, jsem došel k závěru, že na většině z nich je zachycena právě tato samička. Odtud asi také pramení její „vstřícné“ chování vůči mně. Je na mou přítomnost zvyklá, navíc si ji pravděpodobně spojuje i s pravidelným přísunem jablek. Bobří samec si naproti tomu zachovával větší odstup.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Počátkem prázdnin, přesně 1.července, mi bobři uchystali další překvapení. Nejdříve vyplul z nory samec, který zmizel kdesi po proudu. Zanedlouho po jeho návratu se před norou vynořila samice, která pro změnu zamířila proti proudu. Asi půlhodiny se nic nedělo, bylo naprosté bezvětří a vodní hladina byla hladká jako zrcadlo. Náhle jsem zaregistroval na hladině vlnky a hned poté se objevili dva malí bobříci. Jeden z nich plaval u protějšího břehu, kdežto druhý si to namířil přímo k místu, kde jsem stál. Vylezl na břeh a začal se krmit zelenými listy rostlin. Byl velký asi jako větší kotě a srst měl tmavší než jeho rodiče, na hřbetě až šedočernou. Dlouho jsem si dokonce nebyl jist, zda to není ondatra a ne malý bobr. Jak velikostí, tak barvou srstí se jí velmi podobal a pohyboval se v místech kde jsem předtím ondatru už několikrát spatřil. Bobřík byl ode mne pouhých pár metrů, ale v hustém porostu jsem jen tu a tam zahlédl kousek jeho srsti. Ocásek, podle kterého bych ho okamžitě poznal, nebyl vidět vůbec. Opatrně a pomalu jsem se pokusil přemístit do výhodnější polohy a tak se mi podařilo nafotit několik snímků z bezprostřední blízkosti. Fotografickou seanci přerušila samice, která svůj návrat oznámila jakýmsi tlumeným hrdelním zabučením, načež se bobřík rozběhl, skočil do vody a spěchal za svou matkou.

  bobr evropský (Castor Fiber)

  Udivilo mne, že se malí bobři vydali na vycházku úplně sami, bez doprovodu a ochrany rodičů. Dospělí bobři u nás nemají pro svou velikost až na člověka žádné přirozené nepřátele, ale mláďata bobrů by jistě byla vítanou kořistí pro řadu predátorů. A stejně jako dospělí bobři, i bobří mláďata se vydávala za potravou odděleně a ne společně. Také jsem neviděl, že by si malí bobři spolu hráli, podobně jako si hrají mláďata jiných zvířat. Možná to bylo tím, že jsem je pozoroval vždy pouze po krátký časový úsek a ne po celou noc.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Při následující návštěvě, o několik dnů později, si to jeden z bobříků opět namířil za potravou do míst, kde jsem stál a tak jsem si mohl doplnit sbírku jeho fotografií. Krátce po jeho odchodu se na scéně objevila samice, která opět několikrát proplula kolem mne, aby se přesvědčila, že jsem to skutečně já a odplula na známé místo pro jablka. Tentokrát jsem se odvážil až do její těsné blízkosti. Samice se mým příchodem nedala vyrušovat a dál si pochutnávala na jablkách, zatímco já se pohyboval necelé čtyři metry od ní a snažil se vyvarovat rychlých pohybů, abych ji nevyplašil. Byl to zvláštní pocit, ocitnout se takhle blízko divokého a plachého zvířete, které před vámi neutíká, ale důvěřuje vám. Když samice zkonzumovala všechna jablka, otočila se směrem ke mně a udělala ještě dva nebo tři kroky, jako by chtěla říci: “Nebylo by ještě nějaké jablko?“ Ze zvědavosti jsem zkusil na samici promluvit, chtěl jsem vědět, jak bude reagovat na můj hlas. Nereagovala nijak, pouze na mne civěla. Jedno jablko jsem ještě měl v batohu a tak jsem volným krokem pro ně odešel. S jablkem v ruce jsem se vrátil k samici, která mne celou tu dobu pozorovala, pouze popošla o několik kroků směrem k vodě. Položil jsem jablko na zem a vybídl ji, ať si ho vezme. Chvilku se na mne dívala, ale potom vklouzla do vody a pomalu odplavala. Asi ještě nerozuměla česky.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  K příští návštěvě bobrů jsem se dostal až koncem července. A opět se to neobešlo bez překvapení. Nejdříve se vynořila samice, která u protějšího břehu natrhala několik mladých větviček vrb a v tlamě je přenesla na mělčinu, kde se do nich pustila. Za chvíli se k ní přidal jeden malý bobřík. Za ty tři neděle, co jsem tu nebyl, udělal velký pokrok, byl už o kus větší. Potom se vynořilo druhé mládě a samice odplula pryč. Oba bobříci hodovali, když se k nim připojil třetí. Až do tohoto okamžiku jsem byl přesvědčen, že bobři pečují pouze o dvě mláďata, více jsem jich najednou neviděl. Ani to však nebyl konečný počet. A tak se po chvíli ke mně od protějšího břehu neslo tichým večerem hryzání čtyř souprav malých bobřích chrupů.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Podle literatury zůstávají mladí bobři v rodině až do věku zhruba dvou let, potom ji opouští a hledají si nový domov. V jedné bobří rodině proto můžeme nalézt dvě generace mláďat a bobří rodina může být značně velká. Je otázkou, jak dlouho se může takhle velká rodina uživit v prostředí s omezenými potravními zdroji, jako zde uprostřed polí, kde je množství vhodných stromů silně limitováno.

  [zpět] [ < ] 1 2 3   4   5 6 7 8 9    [ > ]