Bobři v Plzni

 • [zpět]
 • Část 1 - Po bobřích stopách
 • Část 2 - Na číhané
 • Část 3 - U bobří nory
 • Část 4 - Bobří rodina
 • Část 5 - V údolí "Bobří řeky"
 • Část 6 - Setkání s vydrou
 • Část 7 - Klid před bouří
 • Část 8 - Lidský faktor
 • Část 9 - Bez happy endu
 • Část 3 - U bobří nory

  Na řece byla dvě místa, vzdálená od sebe více než jeden kilometr, kde byly stopy po bobří činnosti podstatně četnější než v jiných úsecích. Dlouho jsem si nebyl jist, zda je to dílo jednoho bobra, respektive jedné bobří rodiny, či rodin dvou. Po bobřích norách jsem ale delší dobu marně pátral. Až s příchodem jara, koncem března, když se dny začaly prodlužovat, jsem konečně uspěl. V místech, kde bylo na malém prostoru hodně ohryzaných stromů, více než jeden kilometr po proudu řeky od místa, kde jsem se s bobrem potkal poprvé, jsem uviděl ještě před západem slunce plavat bobra, který opakovaně mizel a znovu se objevoval. Jeho připlutí vždy předcházelo slabé vlnění vody, vycházející z místa u protějšího břehu, krytého převislými větvemi hustého porostu nízkých vrbiček. Zde tedy byl ukryt vchod do bobří nory, Jinou noru jsem na úseku řeky se stopami bobří činnosti, dlouhém asi 2 km, nenašel. Domníval jsem se proto, že zde žije pouze jedna bobří rodina. Jak se později ukázalo, byl tento můj předpoklad správný (k tomu se ale ještě dostanu v následující kapitole). Zatímco na první lokalitě jsem se vždy musel spoléhat víceméně na náhodu, zda se tam bobr objeví, či ne, u nory jsem mohl bobra pozorovat při každé návštěvě. Vyplouval z ní ještě před západem slunce a nějakou chvíli takřka nehybně pozoroval okolí zpod hustého pobřežního porostu. Teprve poté, co se ujistil, že mu nehrozí nebezpečí, vyplouval na otevřenou řeku.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Zajímavé je, že jsem u nory vždy vídal pouze jednoho bobra, i když jsem samozřejmě nepoznal, zda je to stále jeden a týž bobr, nebo několik jedinců. Už jsem se začal domnívat, že tu žije bobr samotář, když jsem jednoho dne zahlédl plavat vedle sebe bobry dva. Při následující návštěvě jsem pak dokonce pozoroval dva bobry, jak spolu dovádějí ve vodě a po několika desítkách vteřin jsem spatřil bobra třetího, který si hledal potravu na břehu asi padesát metrů po proudu. Z toho jsem usoudil, že zde žije bobří rodinka s jedním loňským mládětem. Tomu nasvědčovaly i rozdíly v barvě a vzhledu srsti bobrů. Jedinec, kterého jsem pokládal za loňské mládě, měl srst šedivější a hebčí než druhý bobr. Vypadal tak trochu rozčepýřeně, jako plyšová hračka, a na jednom snímku, kde jsou dva bobři zachyceni společně a napůl vynořeni z vody, vypadá ten se šedivějším kožíškem o něco menší než jeho tmavší druh.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Jak se později ukázalo, mýlil jsem se. Zmátlo mne, jak rychle se bobr dokázal přemístit, aniž bych si toho všiml. Nežili tu bobři tři, ale „bezdětný“ pár a jedinec, kterého jsem pokládal za loňské mládě, byla samička.

  bobr evropský (Castor Fiber)

  Pro fotografování bobrů mělo toto místo jednu velkou nevýhodu. Řeka je tu poměrně široká a i když jsem na fotoaparátu navolil vysokou hodnotu citlivosti, bobr se často ocital na mezi dosvitu mého blesku, což se projevuje na horší kvalitě fotografií vyšším digitálním šumem.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  Do větší blízkosti nory a tím i bobrů samých jsem se mohl dostat pouze z druhého břehu řeky. K překročení řeky jsem použil most vzdálený několik set metrů po proudu a poté se vrátil po druhém břehu zpět do bezprostřední blízkosti nory. K bobří noře jsem jezdil většinou na kole, tam za světla, zpátky již za tmy polními cestami. Tentokrát jsem si do batohu přibalil opět několik jablek, která jsem položil na břeh v blízkosti místa, které bobři používali jako svou jídelnu. Čekal jsem dlouho, než se bobr objevil, ale stálo to za to. Bobr proplul několikrát podél břehu ve vzdálenosti asi osmi metrů ode mne, na břeh pro jablka se ale nevydal. (Teprve později, když jsem se bobry naučil rozeznávat, jsem podle fotek určil, že to byl samec.) Naopak, na zpáteční cestu jsem se musel vydat já, ještě než se zcela zešeřilo, protože jsem nechtěl riskovat jízdu, i když jen krátkou, na neosvětleném kole po frekventované silnici. Přejel jsem most a vrátil se do míst oproti noře. Sotva jsem si přichystal fotoaparát, vylezl bobr na břeh přímo v místě, které jsem před několika minutami opustil a začal si pochutnávat na přinesených jablcích. A i když jsem ve snaze o lepší záběry opustil úkryt za kmenem stromu a stál na břehu úplně nekrytý, bobr si nevšímal ani mne, ani světla svítilny, ba ani světla blesku a v klidu dokončil svou hostinu. Na jedné z pořízených fotografií, na které bobr vylézá z vody, je vidět nalité struky, což značí, že to byla kojící samice. A protože se toto vše událo právě na prvého května, museli se mladí bobři narodit někdy v průběhu, či spíše koncem dubna.

  bobr evropský (Castor Fiber) bobr evropský (Castor Fiber)

  [zpět] [ < ] 1 2   3   4 5 6 7 8 9    [ > ]