Kocourek Nebojsa

Kocour

 • [zpět]
 • Část 1 - První dny
 • Část 2 - Výchova kočičího dítěte
 • Část 3 - Spánek, chléb a hry
 • Část 4 - První sníh
 • Část 5 - Hrátky s Alešem
 • Část 6 - Nebojsa a Maruška
 • Část 7 - Doba dospívání
 • Část 8 - Dodatek - fotografování kotěte
 • Část 5 - Hrátky s Alešem

  Aleš je kocour ze sousedství. Má krásný, čistě bílý kožich (pokud se ovšem někde zrovna neušpinil), kratičké štětičky na uších, a je na to patřičně pyšný. Je o rok starší než Nebojsa a naši zahradu dosud považoval za součást svého kocouřího království. Musel se o ni dělit pouze s naší Maruškou. Když byla Maruška na zahradě, měl tam Aleš vstup zakázán. A on to velice dobře věděl. Navíc jakýmsi šestým smyslem vždy vytušil, kdy je na zahradě bezpečno a Maruška je mimo dosah. Stačilo však, aby zaslechl vrznout domovní dveře a hned urychleně vyklízel bitevní pole. Pokud se někdy zmýlil a ocitl se na zahradě v nesprávné době, tak mu Maruška ukázala, kdo je na zahradě pánem. Nikdy mu ale neublížila. Vždy se spokojila pouze s tím, že Aleše pořádně prohnala a vyhnala ho ven ze zahrady. Za hradbou na něj potom štěkala, jako by mu vyhrožovala: „Příště mi sem nelez, nebo uvidíš!“.

  kotě

  Teď najednou musel Aleš o naši zahradu soupeřit nejenom s Maruškou, ale nově i s Nebojsou. Když Nebojsa vyrostl natolik, že už vedle Aleše nevypadal jako trpaslík, začal Alešovu společnost vyhledávat. Jakmile ho na zahradě zahlédl, nebyl k udržení a běžel za ním. Nejdříve se s Alešem pečlivě očichali a následně si Nebojsa jakožto správné hravé kotě zkoušel s Alešem hrát. Viděl v něm kamaráda, nebo možná sourozence, kterého ve svém životě tolik postrádal. Aleš byl ale starý bručoun a na nějaké hraní s kotětem neměl náladu. Přece se nebude zahazovat s takovým mrnětem, kterému ještě teče mléko po bradě.

  kotě

  Nebojsa se Alešovým odmítavým postojem nedal odradit a znovu a znovu na něj dotíral. Vůbec se Aleše nebál. Plížil se k němu a když byl u něj blízko, přikrčil se, sklopil uši a čekal na vhodný okamžik. A pak vyrazil. Vyskočil a s vytasenými drápky na předních tlapkách se na Aleše vrhnul. Ten si to samozřejmě nenechal líbit, i když se jinak těmto pranicím vyhýbal, a uštědřil Nebojsovi také pár pohlavků. Nebojsu to většinou rozdovádělo tak, že na Aleše vší silou doslova vletěl a už se spolu váleli v jednom klubku po zemi, a prali se a kousali, až z nich chlupy lítali. Úplně tak zapomněli, že jejich pranice měla být jenom hra. I když byl Nebojsa menší a slabší, obvykle jejich souboj končil tak, že Aleš začal bolestí a strachem vřeštět a dal se před Nebojsou na útěk. Nebojsa ještě pár metrů Aleše pronásledoval, ale potom se posadil a vítězoslavně se dmul pýchou, jaký že je skvělý bojovník.

  kotě kotě

  Jenže Aleš se nedal odehnat natrvalo. Buď pouze poodběhl nedaleko a za chvíli se vrátil, nebo pokud ze zahrady opravdu utekl, druhý den tu byl zase. Bylo vidět, že také on je rád v Nebojsově blízkosti a že své bručounství a přezíravost možná pouze předstíral. Někdy si měřili své síly i jinak. Seděli čelem k sobě, každý po jedné straně kmenu stromu a chvíli se pozorovali. Potom začali drápat do kůry stromu, každý na své straně. Říká se, že kočky si tak brousí drápy, ale spíše tak předváděli jeden druhému, kdo má větší sílu, kdo dosáhne výš. A potom začali šermovat tlapkami, vyskakovali proti sobě a následně se vrhli na strom, vyšplhali do jeho koruny a honili se po větvích. A dovádění mezi Nebojsou a Alešem tak pokračovalo prakticky každý den. A opravdu to vypadalo tak, že to oběma činilo velké potěšení.

  kotě

  Tomu, co Nebojsa s Alešem prováděli, se docela příhodně říká kočkování. Není to ještě pranice, při které by tekla krev. Je to jakási hra na pranici, pošťuchování a škádlení. Stačí ale málo a kočkování se v pranici zvrtne. Výraz kočkování se v našem jazyce používá nejenom pro kočičí dovádění, ale přeneseně i pro škádlení jiných zvířat, nebo i lidí. A tak se mezi sebou mohou kočkovat například rozjívené děti, nebo, ač je to s podivem, mohou se mezi sebou kočkovat třeba i psi.

  kotě kotě kotě

   

  [zpět] [ < ]    1 2 3 4   5   6 7 8   [ > ]