[zpět]

7.7.2021. Jeřábi 2021

Po dva roky hnízdil pár jeřábů popelavých (Grus grus) na jedné lokalitě a vždy zde úspěšně vyvedl po jednom mláděti. Proto jsem se i letos pokusil alespoň namátkově jejich přítomnost monitorovat.

22. února
Protože v předešlých letech jsem projevy jeřábího toku promeškal, vydal jsem se letos do oblasti hnízdiště již koncem února, zastihl jsem zde ale pouze jednoho z jeřábů.

Jeřáb popelavý Grus grus

26. února
Po několika dnech se vydávám na lokalitu znovu, tentokrát bezúspěšně. Nezahlédl jsem ani jednoho jeřába.

18. března
Na lokalitě je již pár jeřábů pospolu. Společně troubí, ale jiné projevy toku jsem nepozoroval. Asi po hodině samec odlétá a zanechává samici na hnízdišti samotnou.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

22. března
Již při příchodu zahlédnu ve vysoké a suché loňské vegetaci nedaleko ode mne jednoho z jeřábů. Je to s podivem, ale asi mne ještě nezaregistroval. Opatrně se krčím do podřepu, abych ho nevyplašil. Začínají mi dřevěnět nohy, ale sedat, nebo klekat si do vodou nasycené trávy se mi nechce. Naštěstí asi po deseti minutách jeřáb odlétá směrem k hnízdišti a já se tak mohu přesunout na pozorovatelnu. Zde zjišťuji, že jeden z jeřábů už sedí na hnízdě a druhý (kterého jsem před chvilkou pozoroval při příchodu) se k němu pomalým krokem blíží. Chvilku se oba zdržují v blízkosti hnízda, potom jeden z nich odlétá, a druhý se usazuje zpět na hnízdo. Zřejmě jsem byl právě svědkem jejich střídání na hnízdě.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

13. dubna
Po příchodu nevidím ani jednoho z jeřábů. Až asi po deseti minutách objevím hlavu jeřába, prosvítající vegetací v místech, kde předpokládám jejich hnízdo – samice sedící na vejcích. Po další půlhodině se na hnízdě vztyčí a protahuje se. Téměř současně se vztyčí i druhý z páru (zřejmě samec), který hlídkoval asi sto metrů od hnízda, ale k hnízdu se nepřiblíží.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

23. dubna
Hlava samice vykukuje z vegetace v místě hnízda. Po chvilce přilétá i samec, který při přistávání odhání volavku bílou. Jakmile se přiblíží k hnízdu, zvedá se i samice a oba dva hledají potravu pod svýma nohama. Když se dostanou do míst, kde je porost nižší, zjišťuji, že se jim pod nohama batolí dvě žlutavě hnědé kuličky - mláďata. Protože samice s nimi strávila noc na hnízdě, musí se jednat o čerstvě vylíhlá, jeden, maximálně dva dny stará mláďata. Samice jim starostlivě ukazuje, co mají sezobnout. Po chvilce se vydává do míst s hlubší vodou, kde mláďata už nevystačí, ale plavou za ní podobně jako malá housata, či kachňata.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

1. června
Jeřáby na hnízdišti ani v jeho okolí nikde nevidím.

9. června
Opět jeřáby marně vyhlížím. Až asi po půl hodině se vynoří nad rákos jedna jeřábí hlava a ostražitě pozoruje okolí. Po chvilce se jeřáb, ze kterého vidím stále jen hlavu, dává do pomalého pohybu ve vysokém rákosí. Druhého jeřába z páru ani mláďata nikde nevidím. Až po dlouhých dvaceti minutách zahlédnu nedaleko hlavy prvního jeřába hlavu druhou a hned vedle ní hlavu třetí – jednoho z mláďat. Jeřábi se pohybují po okolí rybníka a sbírají potravu. Pokud skloní hlavu, mizí mi z dohledu a opět je zahlédnu až když natáhnou krk a rozhlížejí se po okolí. Málokdy tak vidím více než dvě hlavy současně. Ani jednou se mi však nepodařilo zaregistrovat obě mláďata současně a tak nemohu s určitostí tvrdit, zda se s rodiči pohybuje pouze jedno, nebo obě mláďata.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

Na scéně se objevují dva mladí jeleni sika s čerstvě nasazenými parohy. Ve vysoké trávě a rákosu se přiblíží až na několik metrů k jeřábům, aniž by o sobě navzájem věděli. Chvilku na sebe překvapeně hledí, potom ale nerušeně pokračují každý dál svou cestou. Jeřábi se obloukem vrací k rybníku a teprve když vstoupí do mělké vody, kde mi výhled na ně nezakrývá vegetace, potvrzují se mé obavy. Jeřábí rodiče vodí skutečně pouze jedno mládě, druhé nepřežilo první dny svého života. Mládě je teď už zhruba 7 týdnů staré a velikostí se již téměř vyrovná dospělým ptákům.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

Při chůzi v mělké vodě podél břehu rybníka je jeřábí samec atakován lyskou černou, která zřejmě brání své hnízdo, nebo i mláďata. Po počátečním překvapení ale jeřáb uplatní výhodu své velikosti a lysku zahání.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

18. června
Jeřábi se s mládětem procházejí i v širokém okolí rybníka. Mládě ještě nelétá, ale za těch devět dní od poslední návštěvy opět viditelně vyrostlo a zesílilo. Chvílemi již mohutně mává křídly. Stále se drží poblíž matky, ta mu zřejmě občas zobákem ukazuje zvláště chutná sousta. Dokonce se domnívám, že minimálně jednou mu něco, co vypadalo jako velký brouk, předala ze zobáku do zobáku. Jeřábi se dlouhou dobu zdržují na dohled od mé pozorovatelny. Potřeboval bych už odejít, ale nemohu, abych je nevyplašil. Slunce je už vysoko, začíná být horko, ale jeřábi stále ještě nemají dost. Až asi po dvou hodinách mizí v přilehlém lese a já mohu nepozorovaně odejít.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

28. června
Dlouhou dobu marně po jeřábech pátrám, až asi po jedné hodině je objevuji dosti daleko ode mne, a to za mými zády. Tentokrát si udržují značný odstup a nepřibližují se k mé pozorovatelně. I na dálku však vidím, že mládě už létá.

Jeřáb popelavý Grus grus Jeřáb popelavý Grus grus

[nahoru]

[zpět]