[zpět]

9.5.2020. Sousedská roztržka

K sousedským roztržkám nedochází jen v mezilidských vztazích. Stejně tak se s nimi můžeme setkat i v živočišné říši. Před několika dny jsem byl svědkem jednoho takového konfliktu mezi páry labutí velkých (Cygnus olor) a jeřábů popelavých (Grus grus). A hlavním aktérem i iniciátorem byl opět, stejně jako v předchozím článku ("Hele huso, pojď si hrát"), agresivní labutí samec.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

U jednoho menšího rybníku se zalíbilo páru jeřábů popelavých natolik, že si tu v porostu loňského suchého rákosí vystavěli hnízdo. Na vejcích seděla převážně samice, občas ji však střídal její partner, aby se mohla trochu protáhnout, proletět se a nasbírat potravu. Vše probíhalo takřka idylicky, páru přálo i krásné a slunečné jarní počasí.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

Asi po třech týdnech si stejný rybník vybral k zahnízdění i pár labutí velkých. Hnízdo si zbudovali na opačném břehu rybníka než jeřábi, ale protože v tomto místě vybíhá rybník jen do úzkého cípu, nebyla obě hnízda od sebe příliš vzdálena. Jelikož však ležela na opačných březích, nedocházelo mezi nimi k žádným rozmíškám.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

Zhruba po týdnu došlo k podstatné změně. Páru jeřábů se vylíhlo z vajec jedno mládě. Nevím, kolik vajec měli ve hnízdě, do jeho blízkosti jsem se neodvážil, abych jeřábi nerušil. V literatuře se uvádí jako obvyklá velikost snůšky dvě vejce. Pokud tedy i tento pár dodržel normu, potom buď bylo druhé vejce neoplodněné, nebo druhé mládě záhy zahynulo. Každopádně krátce po vylíhnutí jeřábi mládě z hnízda odvedli a ukrývali se s ním v pobřežní vegetaci.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

Když jsem pak asi po dvou týdnech tento areál navštívil znovu, vodili jeřábi již jen jedno mládě. A právě při této návštěvě jsem byl svědkem roztržky mezi oběma páry. Jeřábí pár při ranní procházce a sběru potravy s mládětem procházel v těsné blízkosti labutího hnízda, na straně vzdálenější od břehu. Samice labutě, zahřívající vejce, je sice pozorně sledovala, ale jinak se nic nedělo. Mládě jeřábů jsem ve vysoké trávě neviděl, to jsem zahlédl až o několik minut později, když se jeřábi dostali na břehu rybníka až přímo k vodě. Chvíli zde strávili krmením a potom se vydali zpět. Při zpáteční cestě procházeli opět kolem labutího hnízda, tentokráte však po druhé straně, blíže k vodě.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

To už bylo na labutího samce, hlídkujícího opodál, příliš. Prudce proti jeřábům vystartoval a prudkým výpadem je zahnal o několik metrů zpět. Jenomže tímto výpadem přímo ohrozil i jejich mládě (které jsem z mé pozice ve vysokém rákosí neviděl). To zase pro změnu nemohli připustit jeřábi a oba dva zaútočili na labutího samce. Byl to boj dvou rozdílných váhových kategorií. Oba dva druhy ptáků mají sice přibližně stejná rozpětí křídel, ale váhově je robustní labuť podstatně těžší než subtilní jeřábi. V našem případě byla silová rovnováha mezi soupeřícími páry zachována tím, že jeřábi se roztržky zúčastnili oba dva, kdežto u labutí bojoval pouze samec, zatímco samice zůstala sedět na vejcích a do rozepře se zapojovala pouze slovně.

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

Labutí samec útočil rychlými výpady zobákem a tlučením křídly, lehčí jeřábi jeho útokům uhýbali nadskakováním za pomoci křídel a k úderům zobáky přidávali ještě kopance dlouhýma nohama, zakončenýma ostrými drápy. Celá půtka trvala jen o něco déle než minutu. Kdo zvítězil, těžko říci. Souboj skončil spíše nerozhodně, samec labutě nedovolil jeřábům průchod kolem hnízda, naopak samec jeřába mu zase v závěru poněkud pocuchal peří na zádech. Jeřábi potom společně odtroubili konec boje. Nebo to snad měly být vítězné fanfáry? Ať už to bylo tak, či onak, jeřábi se následně labutímu hnízdu velkým obloukem vyhnuli. A na jednom ze snímků, pořízených po skončení boje jsem k mé úlevě objevil také mládě jeřábů, které z roztržky vyšlo zřejmě bez úhony. Takže spokojenost pro obě strany?

Labuť velká Cygnus olor Jeřáb popelavý Grus grus

[nahoru]

[zpět]