[zpět]

24.4.2019. Jak loví orlovec říční

Přestože hnízdění orlovce říčního (Pandion haliaetus) se dosud u nás nepodařilo prokázat, můžeme ho občas, zejména v období jarního, nebo i podzimního tahu, v okolí větších vodních ploch zahlédnout.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Orlovec je dravec, specializovaný především na lov ryb. Před několika dny jsem měl možnost pozorovat, jakým stylem ryby loví. Dlouho jsem zvažoval, zda mám fotografie z jeho lovu prezentovat na veřejnosti, protože nejsou nejkvalitnější. Fotografie jsou jednak pořízeny z velké dálky (minimálně 250 metrů), nastavení fotoaparátu nebylo optimální pro akční záběry, a navíc mezi mnou a místem lovu se nedaleko ode mne nacházelo několik stvolů rákosu. Rákos byl sice zcela mimo hloubku ostrosti objektivu, ale ve výsledném obraze se přeci jen projevuje jako nezřetelné světlejší šmouhy, snižující ostrost výsledného obrazu. Pro zveřejnění fotografií nakonec převážila jejich dokumentační hodnota. Způsob lovu orlovce je mezi dravci zcela ojedinělý. V konečné fázi se totiž za rybou vrhá do vody, přičemž se většinou zcela ponoří pod hladinu, na rozdíl například od orla mořského, který svými pařáty při letu nad hladinou doslova „sbírá“ ryby, plovoucí při hladině.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Při lovu orlovec dlouhé minuty kroužil nad rybníkem ve výšce mezi 30 až 50 metry, potom se náhle stočil na křídlo a s hlavou napřed, pokrčenými křídly a nataženýma nohama se pustil prudce dolů. Několik metrů nad hladinou let na chviličku vyrovnal, zřejmě i kvůli lepšímu zacílení na lovenou rybu, a poté prudce klesl a žblunkl do vody. Voda vysoko vystříkla a orlovec zajel tak hluboko do vody, že na hladině byly vidět pouze špičičky jeho křídel. Téměř vzápětí se mohutnými záběry křídel snažil z vody vymanit, šlo mu to dost těžce, ale když se konečně vznesl do vzduchu, v jednom pařátu svíral dosti velkou rybu. Vše se událo velice rychle, od zahájení sestupu do vynoření se z vody uplynulo jen necelých šest vteřin. S rybou se usadil na vrcholek uschlého torza stromu nedaleko od břehu rybníka, do ryby se zde ale nepustil a po chvilce i s ní odletěl a zmizel mi z dohledu.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Zhruba po deseti dnech jsem se k rybníku vypravil znovu. Tentokrát bylo nádherné, slunečné počasí. Nemusel jsem dlouho čekat. Po pár minutách se orlovec objevil a začal nad rybníkem kroužit. Podle zbarvení peří to však byl jiný jedinec, než kterého jsem zde pozoroval při předchozí návštěvě. Kroužil nad rybníkem dlouhé minuty, občas se dokonce třepetal na místě, podobně jako poštolka, a tak se paměťová karta utěšeně plnila jeho snímky. A abych se nenudil, předvedl mi hned čtyřikrát, jak vypadá lov ryb v jeho podání. První tři pokusy skončily neúspěchem. Alespoň tak jsem se na místě domníval. Až doma, při prohlížení fotografií v počítači, jsem objevil, že při prvním pokusu něco malého ulovil. Úlovek svíral v pravém pařátu, z fotografií se však nedá rozeznat co to bylo. Mohla to být malá rybka, stejně tak cokoli jiného, třeba i kámen, který sebral ze dna. Teprve jeho čtvrtý lovecký pokus skončil úspěšně, ulovením pěkného kapříka.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Sestupnou fázi lovu se mi podařilo zachytit ve všech čtyřech případech, ale okamžik pádu orlovce do vody pouze při prvním útoku, ve třech dalších případech zůstalo místo pádu do vody skryto za clonou loňského suchého rákosí.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Po dalších zhruba deseti dnech jsem se k rybníku vydal potřetí. Ani tentokrát jsem nemusel na orlovce čekat dlouho, podle fotografií to byl zřejmě týž jedinec, jako před deseti dny. Opakoval se stejný scénář, jako při předchozích návštěvách. Orlovec kroužil nad rybníkem, chvílemi se třepetal na místě jako poštolka, a byl jsem svědkem i tří pokusů o lov, z toho dvou úspěšných. Při posledním úspěšném lovu byl při odletu s rybou v pařátech napaden samicí motáka pochopa. Ne snad, že by mu chtěla úlovek uloupit, ale zřejmě se dostal příliš blízko k jejímu hnízdu.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

U rybníka jsem strávil s orlovci část tří dopolední, při kterých ulovili během dvou až tří hodin vždy minimálně dva kapříky. Počet úspěšných lovů převyšoval nezdařené útoky, úspěšnost lovu tak byla rozhodně vyšší než 50%. Jak často a zda vůbec navštěvovali rybník i během mé nepřítomnosti nemohu říci, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou se tak dělo. A vzhledem k tomu, že mezi prvním a posledním pozorováním uplynuly zhruba tři týdny, určitě vylovili z rybníka slušný počet ryb. Místní rybáři museli být z jejich přítomností radostí celí bez sebe.

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Více fotografií orlovce říčního je v Galerii.

Závěrem ještě přikládám na ukázku několik fotografií jak loví orel mořský (Haliaeetus albicilla). Fotografie to jsou opět málo kvalitní, pořízené z velké dálky proti slunci a mají pouze dokumentační hodnotu. První fáze útoku orla – sestup, je prakticky stejná jako u orlovce, ale orel se za kořistí nepotápí do vody, nýbrž těsně nad hladinou přejde do horizontálního letu a zatne pařáty do ryby plující těsně pod hladinou.

Orel mořský Haliaeetus albicilla Orel mořský Haliaeetus albicilla Orel mořský Haliaeetus albicilla Orel mořský Haliaeetus albicilla

[nahoru]

[zpět]