[zpět]

10.10.2018. 1 + 3

Bylo krásné, ale chladné podzimní ráno, těsně po východu slunce. Nebe bez mráčku a za úplného bezvětří se teplota držela jen těsně nad nulou. Na západní obloze pomalu blednul couvající měsíc a nad řekou se převalovaly chomáče mlžného oparu, které místy zhoršovaly viditelnost těsně nad vodní hladinou. První paprsky ranního slunce již ozařovaly vrcholky stromů, rostoucích na břehu řeky, ale dolů do koryta řeky ještě nepronikly a panovalo zde šedavě zelené přítmí.

Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra

Vydry připlavaly proti proudu, těsně podél břehu. Nejprve se objevila jedna a hned za ní další dvě. Všechny tři vylezly na protější břeh a najednou byly čtyři. Myslel jsem, že mne šálí zrak. Vydří rodinku jsem měl v uplynulých měsících příležitost pozorovat několikrát, vždy však pouze tři vydry – matku se dvěma mláďaty, alespoň jsem se tak domníval. A teď tu najednou běhají po břehu vydry čtyři, jedna z nich s právě ulovenou rybou, kterou začala okamžitě požírat. Rychle jsem pořídil několik dokumentárních fotografií pro pozdější kontrolu, zda byly opravdu čtyři, zda se mi to jen nezdálo. Dostat ovšem všechny čtyři vydry najednou do jednoho záběru nebylo nic jednoduchého. Vydry nevydržely chvilku v klidu, neustále pobíhaly a chvílemi se ztrácely v husté pobřežním porostu.

Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra

Po několika desítkách vteřin vydry břeh vyklidily, jedna po druhé vklouzly do vody a pokračovaly ve své cestě proti proudu řeky. Pokusil jsem se je po břehu sledovat. Kdybych nevěděl, že jsou opravdu čtyři, ani teď bych se čtyř nedopočítal, protože se při lovu ryb stále ponořovaly a zase vynořovaly a tak jsem je prakticky nikdy neviděl všechny najednou. Asi po třech stech metrech se mi ztratily v místech, kde jsem musel obcházet nepřístupný břeh řeky. Po návratu na říční břeh jsem je už nezahlédl, i když jsem pokračoval v pátrání dál proti proudu řeky a potom jsem se vracel zpátky až hodný kus pod místo předchozího pozorování.

Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra

Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra Vydra říční Lutra lutra

[nahoru]

[zpět]