[zpět]

16.8.2018. Další tři přírůstky do rodiny luňáků

Tak se nám populace luňáků červených opět rozrostla o tři mláďata. Stejně jako loni – viz. článek Hnízdění luňáka červeného na Plzeňsku. Po jarním návratu ze zimoviště luňáci bohužel své loňské hnízdo nenalezli. V zimě jim dřevorubci borovici s hnízdem pokáceli a tak si museli vystavit hnízdo nové. Vybrali si pro něj opět větrem pokřivenou, slabou borovici, vzdálenou jen asi sto metrů od hnízda loňského. A stejně jako loni si postavili hnízdo v blízkosti hnízda krkavců, tentokrát však ještě blíže, ve vzdálenosti necelých čtyřiceti metrů od nich.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus

Také letos neměli luňáci s krkavci zrovna přátelské sousedské vztahy, protože ti ještě odchovávali mladé. Jakmile se některý z luňáků objevil v dohledu nad vrcholky stromů, ozval se zvláštní pokřik krkavců, vzdáleně připomínající kvokání slepičí kvočny, a dvojice krkavců vyrazila vstříc vetřelci. Při stavbě hnízda i při krmení samice na hnízdě proto luňáci museli létat nízko a kličkovat mezi stromy. Je zajímavé, že pokud už luňáci na hnízdě byli, krkavci na ně neútočili. Stejně tak neútočili luňáci na krkavce, ani na jejich hnízdo.

Krkavec velký Corvus corax Krkavec velký Corvus corax Krkavec velký Corvus corax

Samice luňáka sedí na vejcích sama po zhruba třicet dnů, samec jí pouze přináší potravu. Tuto informaci nemohu potvrdit z vlastního pozorování, jednak u luňáků není vyvinut pohlavní dimorfismus a tak nerozeznám, zda na hnízdě sedí samec nebo samice (jestliže v dalším textu zmiňuji samce, či samici, potom tak usuzuji z jejich chování na hnízdě a v jeho okolí), jednak jsem v době, kdy samice zahřívala vejce, do okolí hnízda nechodil. Ptáci jsou v tomto období na vyrušování nejcitlivější a mohli by snůšku vajec opustit.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus

Proto také nevím, kdy přesně se malí luňáci vylíhli. K hnízdu jsem opět zamířil až 22. května. V okolí hnízda byl klid, krkavci své hnízdo opustili a potulovali se někde po okolí. Brzy ráno samice luňáka ještě seděla na hnízdě, ale asi o dvě hodiny později hnízdo na delší dobu opustila. Žádné mládě jsem na hnízdě nezahlédl, což však neznamená, že mláďata se ještě nenarodila, protože do vnitřku hnízda jsem ze své pozice na zemi přes jeho okraje neviděl. Při další návštěvě 4. června jsem zaregistroval dvě ještě ochmýřená, ale určitě ne čerstvě narozená mláďata. Odhaduji proto, že pokud ještě 22. května nebyla na světě, musela se narodit v nejbližších dnech po tomto datu.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus

Mláďata rychle rostla a brzy přepeřila z prachového peří do normálního. Až v polovině června jsem s konečnou platností zjistil, že ve hnízdě nejsou mláďata dvě, ale tři. Tehdy jsem je totiž prvně zahlédl všechny tři najednou. Třetí mládě bylo viditelně mladší, mezi peřím mu ještě trčely zbytky světlého chmýří. Přesto jsem nikdy nezahlédl, že by ho jeho větší sourozenci nějak utiskovali, či dokonce obírali o potravu. Nikdy jsem také nepozoroval, že by se mláďata mezi sebou hašteřila, nebo dokonce prala o potravu. V hnízdě panovala ospalá letní nálada, mláďata většinou pospávala a polehávala. Jen občas si některé stouplo na okraj hnízda ocasem směrem ven, nadzvedlo ocas a vyprázdnilo obsah svých střev do hloubky pod sebou.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus

Samice se na hnízdě už vůbec nezdržovala. Pokud nelovila se samcem, posedávala na větvích na dohled od hnízda. Samec zřejmě potravu ani v této fázi přímo do hnízda nenosil, s úlovkem usedal nedaleko hnízda a čekal, až si ho samice přebere. Jednou v podvečer přiletěl s kořistí, zatím co samice ještě někde lovila. Sameček čekal trpělivě a dlouho, jen občas se snažil samici přivolat. Ta nebyla v doslechu a objevila se až po více než půlhodině, také s ulovenou potravou, kterou však nepředala do hnízda mladým, ale začala se sama krmit. Nijak nepospíchala a po jídle si ještě dlouze a pečlivě čistila zobák o větev. Po celou tuto dobu, delší než hodinu, sameček trpělivě čekal bez hnutí na větvi borovice s kořistí v pařátech.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Krkavec velký Corvus corax

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Krkavec velký Corvus corax

Luňák červený Milvus milvus Krkavec velký Corvus corax

Koncem června opustilo první z mláďat hnízdo. Na delší výlety si ještě netrouflo a tak přelétávalo z větve na větev v okolí hnízda. Po dvou dnech ho následovalo mládě druhé a po dalších třech dnech i mládě poslední. Pár luňáků tak zdárně odchoval všechny tři mladé ptáky, pro které skončilo bezstarostné ptačí dětství a nastalo nejtěžší a nejnebezpečnější období jejich života. Během několika následujících týdnů se musí naučit samostatně lovit a vyhýbat se přitom veškerým nebezpečím a nástrahám okolního světa a poté se vydat na dlouhou cestu do zimoviště.

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Krkavec velký Corvus corax

Luňák červený Milvus milvus Luňák červený Milvus milvus Krkavec velký Corvus corax

Do okolí hnízda luňáků jsem se vypravil ještě dvakrát v první polovině července, i když tentokrát už nebylo mým cílem pozorování luňáků. Přesto jsem neodolal, když jsem zaslechl nedaleko jejich melodické hvízdání, a šel jsem zkontrolovat jejich přítomnost. Poprvé, 9. července, jsem zastihl pouze jednoho dospělého luňáka sedět ve větvích borovice asi sto metů od hnízda. Podruhé, 13. července, kroužil jeden dospělý luňák ve společnosti včelojeda lesního (zřejmě mladého ptáka) nad lesíkem s nyní již opuštěným hnízdem luňáků. Luňák zřejmě včelojeda odháněl, protože poplašně hvízdal a kroužil kolem něj, nedá se ale říci, že na něj přímo útočil. V řeči leteckých dispečerů oba dva dravci kroužili na různých letových hladinách. Asi po hodině se pak na stejném místě objevil jeden z mladých luňáků, snadno rozpoznatelný podle tmavší barvy očí, a ještě ne zcela dorostlých krajních ocasních per.

Luňák červený Milvus milvus

Včelojed lesní (Pernis apivorus) Luňák červený Milvus milvus Včelojed lesní Pernis apivorus Luňák červený Milvus milvus Včelojed lesní Pernis apivorus Krkavec velký Corvus corax

[nahoru]

[zpět]