[zpět]

16.6.2016. Když se potká vydra s norkem

Již delší dobu se pokouším, i když nikterak intenzívně, vysledovat pohyb vydry, popř. vyder, v nedaleké řece. V nočních hodinách jsem několikrát použil i fotopast. Protože řeka je zde o dost širší než dosah pohybového čidla fotopasti, asi by nemělo smysl pokoušet se zachytit fotopastí vydry plavající v řece. Navíc, pokud vydra loví, plave převážně pod vodou a nad hladinu se vynořuje pouze k nadechnutí a fotopast by ji nemusela zaznamenat. Fotopast jsem proto nasměroval na část říčního břehu, kde jsem pohodil zbytky ryby, abych vydru vylákal na břeh. Z pěti pokusů zachytila fotopast vydru ve dvou nocích, jednou dokonce zaznamenala setkání vydry s norkem americkým.

Norek americký je, na rozdíl od vydry říční, nepůvodním, invazním druhem. Má podobný způsob života jako vydra, vázaný na vodní prostředí. V potravě norků převažují stejně jako u vyder ryby, i když ne tak výrazně. Norci jsou proto považováni za přímé potravní konkurenty vyder a některé prameny dokonce uvádí, že se oba druhy nesnáší a větší a silnější vydra proto norka ve svém rajónu nestrpí. Podobně jako je tomu i u jiných šelem, kdy například kuny ze svého teritoria vyženou, nebo dokonce usmrtí všechny menší lasicovité šelmy, např. tchoře, nebo hranostaje.

Krátké video se záznamem setkání vydry a norka:

Má pozorování však výše zmíněné chování nepotvrzují. Během tří let jsem vícekrát zaznamenal výskyt vydry i norka na jednom místě. Z toho je zřejmé, že vydra i norek zde dlouhodobě žijí ve stejném úseku řeky. Nikdy jsem ale nezahlédl norka s vydrou na stejném místě ve stejném čase, až letos v polovině května zachytila fotopast vydru společně s norkem. Na prvním krátkém videu vykukuje hlava norka v pravém dolním rohu obrazu, kdy sleduje vydru, vylézající na břeh. Norek rychle zacouvá a zmizí z obrazu, ale pouze na několik vteřin.

Druhé video ukazuje situaci o 15 vteřin později:

Druhé video zachycuje situaci o patnáct vteřin později, kdy se norek přikrade až téměř k vydře, hodující na zbytcích ryby. Je zřejmé, že norek rozhodně netrpí přílišným respektem z větší vydry a ta se k němu nechová agresivně a nesnaží se ho odehnat. Na dalších záběrech, které tu už neuvádím, se vydra po zkonzumování návnady vrací do řeky a přenechává místo i s případnými zbytky ryby norkovi. Z jednoho setkání samozřejmě nelze vyvozovat obecné závěry, je ale přinejmenším zajímavým příspěvkem k poznání interakcí obou druhů.

[nahoru]

[zpět]