[zpět]

20.07.2015. Konopka - pták neznámý?

"Prosím tě, copak je to za ptáka? Toho jsem v životě neviděl/neviděla. Cože?! Konopka? Tohle jsem v životě neslyšel/neslyšela."

Konopka obecná Carduelis cannabina

Takhle, nebo podobně, reagovali bez výjimky všichni moji známí na fotografii samečka konopky obecné (Carduelis cannabina), drobného pěvce, kterého zná, troufám si tvrdit, málokdo, přestože je u nás poměrně hojný. Možná je to tím, že ze vzdálenosti, ze které můžeme běžně konopky pozorovat, nerozeznáme bez použití optiky detaily, ale vidíme pouze převažující šedohnědé zabarvení. Většina lidí proto omylem považuje konopky za vrabce.

Konopka obecná Carduelis cannabina Konopka obecná Carduelis cannabina

Konopka obecná patří do čeledi pěnkavovitých (Fringillidae). Je o něco menší a štíhlejší než vrabec domácí. Sameček má karmínově červenou hruď a čelo, hřbet a křídelní krovky jsou kaštanově hnědé, hlava je šedá se světlejšími skvrnami po stranách a na bradě, šedý je i zobák. Černé letky mají bělavé lemy, stejně tak i delší ocas. Samice je zbarvena velmi nenápadně, postrádá červenou barvu, světlá hruď je podélně tmavohnědě proužkovaná, pruhy nejsou souvislé, ale přerušované. Nezkušený pozorovatel si ji může snadno splést se samičkou vrabce domácího. Mladí ptáci se podobají samici, jsou jen více skvrnití. V potravě převažuje rostlinná strava, zejména semena trav a plevele, i semena olejnatých rostlin (hořčice, řepka).

Dlouhozobka svízelová Macroglossum strellatarum

Konopky obývají otevřené prostory s roztroušenými porosty dřevin, jako jsou polní lesíky, zarostlé meze, hřbitovy, zahrady a parky, okraje lesů, paseky apod. Hnízda si staví v hustých korunách stromů či v keřích nevysoko nad zemí. Na rozdíl od vrabců je zpěv konopek melodický. V minulosti proto byly s oblibou chytány a chovány v klecích. Samci zpívají na vrcholcích keřů či nižších stromů, rádi také vysedávají na drátech rozvodů el. napětí.

Konopka obecná Carduelis cannabina Konopka obecná Carduelis cannabina Konopka obecná Carduelis cannabina

Konopka žije v celé Evropě s výjimkou severní Skandinávie a Ruska. Mimo Evropu je rozšířena i v Malé a Střední Asii, v části západní Sibiře a v severozápadní Africe. Zatímco v západní Evropě jejich počet v posledních letech mírně klesá, u nás je podle nejnovějšího monitoringu populace konopek víceméně stabilní. Odhaduje se, že v naší republice hnízdí 60 – 120 tisíc párů tohoto ptáka. Konopka je u nás pták převážně tažný, zimuje v oblasti Středomoří. Část populace konopek v České republice údajně i přezimuje, jejich počet se odhaduje na 30 – 60 tisíc jedinců. Otázkou je, zda to jsou ptáci, kteří u nás hnízdí, či zda to nejsou ptáci ze severnějších oblastí, kteří zde pouze přezimují. Bez odchytu a kroužkování většího počtu ptáků nelze tuto otázku jednoznačně zodpovědět. Já osobně jsem se v okolí mého bydliště, tzn. na Plzeňsku, ještě se žádnou konopkou v zimě nesetkal, což samozřejmě ještě neznamená, že se tu v zimě nevyskytují.

Ze zimovišť se konopky vracejí v březnu až v dubnu. Hnízdí dvakrát, výjimečně i třikrát do roka, ve snůšce bývá kolem 5 vajec (3 – 8). Vajíčka jsou světle modrá, drobně rezavohnědě kropenatá. Na vejcích sedí samička 11 až 13 dní, sameček ji po tuto dobu krmí. Po vylíhnutí krmí mladé oba rodiče převážně nezralými, nebo oloupanými semeny, částečně i hmyzem. V krmení pokračují, i když mláďata zhruba 10 – 12 dnů po narození opustí hnízdo. Konopky žijí většinou v párech, pouze na podzim se sdružují do menších skupin. Do zimovišť odlétají v září až v říjnu.

[nahoru]

[zpět]