Galerie

ZOO Plzeň - Část 5

ZOO Plzeň Lev berberský Panthera leo leo ZOO Plzeň Lev berberský Panthera leo leo ZOO Plzeň Vydra říční Lutra lutra ZOO Plzeň Vydra říční Lutra lutra
ZOO Plzeň Vydra říční Lutra lutra ZOO Plzeň Vydra říční Lutra lutra ZOO Plzeň Vydra říční Lutra lutra ZOO Plzeň Puštík obecný Strix aluco
ZOO Plzeň Puštík obecný Strix aluco ZOO Plzeň Výr virginský Bubo virginianus ZOO Plzeň Výr virginský Bubo virginianus ZOO Plzeň Poštolka obecná Falco tinnunculus
ZOO Plzeň Poštolka obecná Falco tinnunculus ZOO Plzeň Čája obojková Chauna torquata ZOO Plzeň Kondor královský Sarcoramphus papa ZOO Plzeň Kondor královský Sarcoramphus papa
ZOO Plzeň Orel volavý Aquila clanga ZOO Plzeň Nandu pampový Rhea americana ZOO Plzeň Nandu pampový Rhea americana ZOO Plzeň Křovinář ostnitý Bothriechis schlegelii
ZOO Plzeň Kajman trpasličí Paleosuchus trigonatus ZOO Plzeň Kajman trpasličí Paleosuchus trigonatus ZOO Plzeň Kapr obecný Cyprinus carpio ZOO Plzeň Sumec velký Silurus glanis
ZOO Plzeň Tereka jednovousá Podocnemis unifilis ZOO Plzeň Rys kanadský - Lynx canadensis ZOO Plzeň Šakal čabrakový Canis mesomelas ZOO Plzeň Puma kanadská Puma concolor missoulensis